SVENSKA ENGLISH
 

VARFÖR IFRS 16

 

Den 1 januari 2019 ändrades en stor del av världens balansräkningar när både IASB:s IFRS 16 och amerikanska FASB:s standard ASC 842 trädde i kraft samtidigt. Det som tidigare levde en något undanskymd roll i en not till årsredovisningen kommer nu leda till bl a väsentligt ökade tillgångar, skulder och resultat före avskrivningar. Nyckeltal kommer ändras och jämförelsetal räknas om bland analytiker.

IASB och FASB samarbetade länge med varandra för att nå målet att bolag som väljer olika finansiering för sina verksamheter ska blir lättare att jämföra. När reglerna till slut var klara stod det klart att de valt lite olika väg, men balansräkningarna kommer beräknas snarlikt även om vägvalet avseende resultaträkningen skiljer sig en del.


5 råd inför införandet av ifrs 16

 

 1. Läs regelverket, analysera och diskutera

  Många ekonomer, revisorer och experter diskuterar för närvarande tolkningar och innebörden i text i IFRS 16. Genom att själv ta sig tiden att läsa både reglerna och framförallt IASB Basis For Conclusion, dvs förarbeten så är mycket vunnet i din dialog med personer i ditt nätverk. Tiego erbjuder webinar, demonstrationer, utbildningar och frukostseminarium där intresserade är välkomna.

 2. Genomför en delegerad kartläggning med projektledare med tid i kalendern

  Datumet för när reglerna träder i kraft närmar sig och det är troligt att många kommer kvantifiera effekterna i årsredovisningen för 2018, särskilt om effekterna är stora på nyckeltal. Dock är första tillfället som siffror måste presenteras är i första kvartalsrapporten för 2019. Överväg att samla in all information, även korttidskontrakt, kontrakt under tröskelvärdet 5000 USD, ev omsättningsbaserade hyror, service-komponenter etc. Underskatta inte tiden det kommer ta att samla in och utvärdera kontrakt för både lokala ekonomer och projektledaren!

 3. Stäm av mot bokförda hyreskostnader

  Alla ekonomer känner till att inget är klart förrän det är avstämt. Detta gäller i högsta grad även för IFRS 16. Enklaste sättet att skapa denna avstämning är att utöver kontraktsinformation även samla in de värden som är bokförda som kostnader för hyra. En genomgång av detta slag kommer visa hur väl ekonomihandbokens föreskrivna regler efterlevs och ge möjlighet att förändra rutiner i tid innan regelverket börjar gälla.

 4. Utvärdera alternativen inför val av övergångsmetod

  IFRS 16 erbjuder flera alternativ för övergången. Tiegos utgångspunkt är att samla in ursprunglig kontraktsinformation och att följa successiva förändringar under kontraktets löptid för att kunna erbjuda full retroaktiv tillämpning.

 5. Välj ett system istället för Excel för drift av IFRS 16

  Konvertering av leasingkontrakt enligt nuvarande IAS 17-reglerna är möjliga att hantera med en Excel-snurra då det inte krävdes att kunna hantera successiva förändringar samt att IAS 17 endast fokuserar på finansiell leasing. Tiegos uppfattning är att det troligen är möjligt att hantera kartläggningen mha en Excel-rutin, men att det inte kommer fungera i drift med behov av låst historik och funktionalitet som ska möta alla krav som finns i IFRS 16.