SVENSKA ENGLISH
 

Leasing enligt IFRS 16

 

Många företag har redan en utmaning att hantera finansiell leasing korrekt enligt dagens regelverk, och fler kommer omfattas när dessa regler stramas åt de närmaste åren. Med den nya lFRS-standarden för leasingavtal, IFRS 16, som träder i kraft den 1 januari 2019 kommer samtliga IFRS bolag att beröras som har hyresavtal i sin verksamhet. Detta medför att den nuvarande klassificeringen operationell och finansiell leasing försvinner. Istället kommer de att ersättas med en modell där samtliga kontrakt redovisas i balansräkningen som en tillgång och som en skuld.

Tiego tillhandahåller både system och utbildning i ämnet och kan därmed lösa och förklara det för dig och ditt företag. Baserat på våra erfarenheter kring implementationsförfarandet har vi också sammanställt:

 5 råd inför införandet av IFRS 16.

 

 
 
TiegoIcons-19.png
 

TIEGO LEASE ENGINE™
 

Tiego Lease Engine (TLE) är ett komplett system för leasing som uppfyller alla krav i enlighet med K3 och IFRS (IAS 17 och IFRS 16).

Systemet är en nyckelfärdig lösning som hanterar dels olika betalningsstrukturer, dels förändrade omständigheter. Flexibiliteten i att integrera mot avtalsdatabaser, redovisnings- och koncernredovisningsprogram förenklar processen för att hämta och administrera.

Systemet erbjuder exempelvis följande funktionalitet

 1.  Molnbaserat
 2.  Kompatibelt med Excel
 3. Avstämningsmöjligheter mot huvudbok med detaljerade rapporter
 4. Kan hantera stora mängder kontrakt samtidigt
 5. Stöd för användardelegering
 6. Användarvänligt gränssnitt
 7. Standardrapporter (Resultat- och Balansräkning samt Kassaflöde)
 8. Rapportgenerator
 9. Förfallostruktur på framtida betalningar
 10. Byggd på vedertagna rutiner
 11. Skapar bokföringsunderlag
 12. Skapar överskådlighet och fullständighet
 13. Hanterar kontrakt på ett konsekvent sätt
   

Med Tiego Leasing Engine uppfyller du garanterat alla krav i redovisnings-regelverket och kan ägna tid åt annat än att bygga egna räknesnurror för leasing.

 
 

 

KONVERTERING AV LEASINGKONTRAKT ENLIGT IFRS 16 MED TLE
 

Utbildningen ger kursdeltagarna en rejäl genomgång av TLE (Tiego Lease Engine). Kursen ger dig som är en blivande implementations-, outsourcingpartner eller är en superuser hos en slutkund bra inblick i systemets funktioner.


 
 
mattiasElfgren-webb.jpg

Mattias Elfgren
Redovisningsspecialist & VD
Telefon: +46 8 1213 6801
E-mail: mattias.elfgren@tiego.se

Kontakta oss

LÖSNINGAR TILL OLIKA KUNDKATEGORIER

Vi som arbetar på Tiego är ett antal tidigare revisorer, controllers, redovisningsansvariga och programutvecklare som levererar lösningar till de utmaningar en koncern står inför med konsolidering, rapportering och redovisningsregler. Vi erbjuder en palett av smarta systemlösningar för att underlätta rapportering, beräkningar, analyser och datalagring för nationella eller internationella koncerner. Välkommen att prova Tiegos produkter för effektivare koncernredovisning!

Vi älskar att visa vad vi går för och kommer gärna ut och demonstrerar hur TIEGO LEASE ENGINE och vår utbildning i ämnet kan revolutionera er arbetsprocess med finansiell leasing. 

 

KONTAKTA OSS IDAG!
SKRIV, RING
ELLER FYLL I FORMULÄRET NEDAN

TIEGO AB
 +46 8 1213 68 00
info@tiego.se
Sveavägen 17, 1tr, 111 57 Stockholm