SVENSKA ENGLISH
 

Frukostseminarium:

Revisionen av IFRS 16 närmar sig

Vill du träffa andra ekonomer som implementerat IFRS 16? Välkomna i så fall till konferensavdelningen på Birger Jarlsgatan 57 torsdagen den 26:e september för att träffa användare, IFRS-experter och oss på Tiego för genomgång av erfarenheter inför revisionen av IFRS 16.

Kaffe och fralla finns framdukat från 08:00. Seminariet börjar kl. 08:30 och avslutas kl. 09:30.

Vi kommer bl.a. redovisa svar på de frågor vi ställt IFRS-experter / revisorer inför seminariet:

 • Hur kommer införandet av IFRS 16 att påverka granskningsinsatsen av 2019 års räkenskaper?

 • Hur viktiga nedanstående frågor kommer vara i granskningen av IFRS 16 under 2019

  • Att systemet räknar rätt

  • Avstämning mot bokförda hyreskostnader

  • Intern kontroll

  • Hantering av “rimligt säker” på förlängning

  • Noten till hyreskostnader i årsredovisningen (där vi även kommer redovisa en analys av hur förtidstillämpare i Europa redovisade i sina årsredovisningar 2018 – dvs bra input till alla andras årsredovisning för 2019)

  • Andra frågor av lite mer komplex natur från implementationer av IFRS 16.

Anmälan är öppen fram till onsdagen den 25:e september.

Välkomna!

 
fasad_2.jpg
 

Pris  Gratis

Plats Birger Jarlsgatan 57, Stockholm

Datum 26 september 08:00 - 09:30