SVENSKA ENGLISH
 
tga_package.png
 
 

Tiego Group Accounting™

Effektiviserad koncernredovisning

Excel är fantastiskt kompetent inom databearbetning och SQL är en etablerad databas för lagring. Vi har kombinerat dessa två ”state-of-the-art” programvaror och utvecklat en produkt som är lättanvänd och intuitiv.

Med Tiegos program för koncernrapportering får du:

  • Snabb och smidig inrapportering
  • Ett system som säkerställer att ditt koncernbokslut blir korrekt
  • Stöd för delegerad avstämning av interna mellanhavanden
  • Automatiska kassaflödesanalyser och en riktigt bra rapportgenerator

Vi älskar Excel, men har upplevt den begränsning som infinner sig när man lagrar stora datamängder i Excel-filer.

Tack vare Microsoft Azures SQL-databaser återfinns intelligensen i systemet, och data som används i våra produkter, i "molnet" och informationen blir tillgänglig för dig som användare i Excel genom en så kallad ”add-in”.


 
tla_package.png
 
 

Tiego Lease Engine™

Leasing - snabbt och enkelt

Tiego Lease Engine (TLE) är ett komplett system för leasing som uppfyller alla krav i enlighet med K3 och IFRS (IAS 17 och IFRS 16).

Systemet är en nyckelfärdig molnlösning som hanterar dels olika betalningsstrukturer, dels förändrade omständigheter. Flexibiliteten i att integrera mot avtalsdatabaser, redovisnings- och koncernredovisningsprogram förenklar processen för att hämta och administrera.

Med Tiego Leasing Engine uppfyller du garanterat alla krav i redovisnings-regelverket och kan ägna tid åt annat än att bygga egna räknesnurror för leasing.


PRODUKTER UNDER UTVECKLING

 

Tiego Netting™

Netting beta.png

Ett smart netting-center för interna transaktioner

Inom en koncern finns allt som oftast många transaktioner som kan hanteras i ett netting-center istället för att alla ska betala varandra. Med TiegoNetting så skickar bolagen in data från kund- och leverantörsreskontran på fakturanr-nivå inkl förfallodatum. Tillbaka får de en bokföringsorder och en uppgift om ett nettobelopp att betala (eller få tillbaka) till (från) nettingcentret.

Kör TiegoNetting som en separat modul eller kombinerat med TiegoGroupAccounting. 

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!

 

TIEGO PROGNOSIS™

forecast.png
 

För en smidigare REDOVISNINGSprocess

Budget, forecasts och rullande prognoser är alla del av en koncernredovisares vardag. TiegoPrognosis har koncern- och dotterföretagsspecifika register för personal, kunder och artiklar. Detta ger koncernen möjlighet att låta hela processen skötas utan sidoordnade system.

Välj själv om du vill avkräva lokala controllers / management mycket manuell input eller om de/du hellre ska jobba med parametrar för en snabbare process. 

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!

TIEGO LIQUIDITY™

 
liquidity.png
 

LIKVIDITET I REALTID

Kassaflödesanalys i årsredovisningen i all ära – men än viktigare är att förstå likviditeten i koncernen de närmaste veckorna eller månaderna. Vi har ett verktyg för controllers att både läsa in information och komplettera med information om likvidflöden för den period koncernen vill överblicka.

TiegoLiquidity kan köras stand-alone eller i kombination med övriga produkter från Tiego. 

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!