SVENSKA ENGLISH
 

Revisionen av IFRS 16 närmar sig

 

I samband med årsredovisningen för 2018 har alla bolag som rapporterar enligt IFRS redovisat effekterna av IFRS 16. Även om dessa rapporterade värden kontrollerades av revisorerna så är det nog först nu till granskningen i höst och av årsredovisningen 2019 som det blir ”allvar”. Det som varit preliminära övergångsbalanser kommer nu bli definitiva. Har du/dina kunder en bra lösning som möter revisorernas krav på korrekta beräkningar, fullständighet, intern kontroll och redovisningsteknik?

Korrekta beräkningar

Tiego erbjuder sina kunder olika Excel-beräkningar som visar att nuvärden beräknade enligt matematiska principer stämmer med de värden som Tiegos algoritmer skapar, t.e.x. vad gäller betalningar i förskott eller efterskott kvartals- eller årsvis. Dessa filer är bland det första vi skickar till revisorer för att bygga förtroende för att beräkningar är korrekta. Lite beroende på kundens specifika komplexitet kompletterar vi sedan med beräkningsexempel t.e.x. för förlängningar, indexering, förtida avslut, reserveringar och hyresfria perioder.

Fullständighet

Vi tror mycket på att hjälpa våra kunder med avstämning av de hyreskostnader som är bokförda i lokala redovisningssystem. Genom att importera dessa saldon per månad och på lokal kontoplan kan vi erbjuda avstämningsrapporter som ger lokala användare, koncernekonomer och revisorer bevis för att allt har fångats upp. Dessutom ger den insamlade information möjligheten att hämta allt som behövs till noten i årsredovisningen.

Intern kontroll

Tiegos system lämpar sig bra för delegering till användare över hela världen genom vår webblösning med hjälpinstruktioner och filmer på engelska. Genom delegering av inrapportering får kunden en bra intern kontroll och separering av processkedjan med inhämtning och bokföring av resultatet av IFRS 16. Rapporterad information för en månad låses men samtidigt finns funktionalitet för att rätta ev. felaktigheter i korrekt månad och att få ”catch-up-effekten” i den aktuella perioden.

Redovisningsteknik

Hjärtat i systemet är registret för bokföring av kontraktshändelser som används för att bokföra de värden som algoritmerna levererar baserat på kontrakts- och ränteinformation. Vi rekommenderar våra kunder att djupdyka i detaljerna som skapas för att kunna guida revisorerna då frågorna kommer. Till kundens hjälp finns inbyggda rapporter och även exportmöjligheter av detaljer för Pivot-analys för översikt eller drill-down. Vid övergången till IFRS 16 så liknar de flesta kontrakt varandra då den vanligaste metoden är att kontrakten uppstår den 1 januari 2019, men allt eftersom månaderna som går uppstår ofta krångligare förutsättningar och då gäller det att ha bra analysmöjligheter. Utöver resultat- och balansräkningsbokningar får användare även automatiskt fram underlag för kassaflödesomföringar för koncernen, bolagen och t.o.m. ner till enskilda kontrakt.


 
 
TiegoIcons-19.png
 

TIEGO LEASE ENGINE™
 

Tiego Lease Engine (TLE) är ett komplett molnbaserad lösning för leasing som uppfyller alla krav i enlighet med K3 och IFRS (IAS 17 och IFRS 16).

Systemet är en nyckelfärdig lösning som hanterar all komplexitet vi hittills mött, vilket dels innefattar olika betalningsstrukturer, dels förändrade omständigheter. Flexibiliteten i att integrera mot avtalsdatabaser, redovisnings- och koncernredovisningsprogram förenklar processen för att hämta och administrera.

Systemet erbjuder exempelvis följande funktionalitet

 1. Molnbaserat

 2. Kompatibelt med Excel

 3. Avstämningsmöjligheter mot huvudbok med detaljerade rapporter

 4. Kan hantera stora mängder kontrakt samtidigt

 5. Stöd för användardelegering

 6. Användarvänligt gränssnitt

 7. Standardrapporter (Resultat- och Balansräkning samt Kassaflöde)

 8. Rapportgenerator

 9. Förfallostruktur på framtida betalningar

 10. Byggd på vedertagna rutiner

 11. Skapar bokföringsunderlag

 12. Skapar överskådlighet och fullständighet

 13. Hanterar kontrakt på ett konsekvent sätt

Med Tiego Leasing Engine uppfyller du garanterat alla krav och kan känna dig säker på att ha en uppdaterad lösning som ständigt utvecklas för att lösa även de mest komplexa kontraktshändelserna.

 
 

 
 
mattiasElfgren-webb.jpg

Mattias Elfgren
Redovisningsspecialist & VD
Telefon: +46 8 1213 6801
E-mail: mattias.elfgren@tiego.se

Kontakta oss

LÖSNINGAR TILL OLIKA KUNDKATEGORIER

Vi som arbetar på Tiego är ett antal tidigare revisorer, controllers, redovisningsansvariga och programutvecklare som levererar lösningar till de utmaningar en koncern står inför med konsolidering, rapportering och redovisningsregler. Vi erbjuder en palett av smarta systemlösningar för att underlätta rapportering, beräkningar, analyser och datalagring för nationella eller internationella koncerner. Välkommen att prova Tiegos produkter för effektivare koncernredovisning!

Vi älskar att visa vad vi går för och kommer gärna ut och demonstrerar hur TIEGO LEASE ENGINE och vår utbildning i ämnet kan revolutionera er arbetsprocess.

 

KONTAKTA OSS IDAG!
SKRIV, RING ELLER FYLL I FORMULÄRET NEDAN


TIEGO AB
 +46 8 1213 68 00
info@tiego.se
Birger Jarlsgatan 57B, 3tr, 113 56 Stockholm