SVENSKA ENGLISH
 

Koncernårsredovisningar i praktiken

 

OM KURSEN

På kursen om årsredovisningsarbetet har vi en kort genomgång av texterna Årsredovisningslagen, K3 och IFRS inför att fokusera på hur några börsbolag valt att tolka och beskriva detta i sina redovisningsprinciper. Vi kommer också att gå igenom några av de stora revisionsbolagens årsredovisningsmallar för att sprida några av de kloka råd som dessa innehåller.  

Vårt fokus kommer att vara på segmentredovisning, beskrivning av förvärv och finansiell leasing men kursdeltagarnas egna frågor till vår redovisningsexpert kommer också få utrymme under kursen. 

Anmälda deltagare uppmanas att skicka in sina egna frågeställningar i förväg så vi kan försöka täcka in även de delar som vi inte själva planerat in. 

Vi kommer vara flera erfarna på plats för att säkerställa att alla deltagare ska få personlig hjälp under dagarna.

 

 

AGENDA

  • Kortare genomgång av texter i årsredovisningslagen, K3 och IFRS ang årsredovisnings utformning
  • Tolkningar och beskrivningar i några börsbolags redovisningsprinciper   
  • Exempel från några revisionsbolags årsredovisningsmallar (segmentredovisning, förvärvsanalyser, finansiell leasing)
  • Kursdeltagarnas egna frågor (inlämnade i förväg) 
  • Rapportpaket för notförteckning 
  • Vanliga problemområden vid konsolidering och avstämningar 
  • Praktiska exempel på hur bygga årsredovisningar mha Excel och Word där kursdeltagare får testa själva
  • Exempel på bra årsredovisningar från Stockholmsbörsen
 
t_education.png
 

Ordinarie pris  5 900 kr / person

Ort Stockholm

Datum Nästa tillfälle beroende på behov

 

ALLMÄNNA VILLKOR UTBILDNING