SVENSKA ENGLISH
 

Koncernkontoplaner & segmentredovisning

 

OM KURSEN

Det första temat under Tiegos heldag om koncernkontoplaner och segmentredovisning är erfarenheter om kontoplaner för olika typer av verksamheter inkl nyttan av dimensioner för tex kostnadsställen, produkter och Non-recurring poster. Deltagarna uppmanas att ta med sina egna kontoplaner, organisationsschema och något om ambitionsnivå i utdata för att jämföra och diskutera i gruppen vad som är lämpligt i förhållande till behov. 

Som tema två kommer en genomgång av Tiegos standardkontoplan inkl förändringstyper mappat till olika kontoplansstandarder från olika delar av världen. 

Det sista temat för dagen är hur man bygger rapporter både för avstämning och managementrapportering inkl lite Excel Power-BI för interaktiv rapportering för de avancerade. 

Vi kommer vara flera erfarna på plats för att säkerställa att alla deltagare ska få personlig hjälp under dagarna. 

 

AGENDA

 • Genomgång av vad som skrivs i årsredovisningslagen, K3 och IFRS om kontoplaner och segmentredovisning 
 • Segmentredovisning på Stockholmsbörsen – några exempel  
 • Kostnadsslags- eller funktionsindelad resultaträkning
 • Tiegos standardkontoplan för koncerner inkl förändringstyper för tex eget kapitals förändring
 • Inga, en eller flera dimensioner i rapporteringen
 • Diskussion om kursdeltagarnas kontoplaner vs Tiegos standard
 • Svensk standard genom BAS-gruppens arbete 
 • Nordisk standard (Finland, Danmark, Norge) 
 • Kontoplaner vi mött i Europa, USA, Sydamerika och Asien
 • Avstämnings- och kontrollrapporter baserat på kontoplaner och förändringstyper för en effektiv koncernredovisningsprocess
 • Management-rapporter på konto och dimensionsnivå 
 • Excel Power-BI-rapporter för interaktiv rapportering från koncernrapporteringen.
 
t_education.png
 

Ordinarie pris  5 900 kr / person

Ort Stockholm

Datum Nästa tillfälle beroende på behov

 

ALLMÄNNA VILLKOR UTBILDNING