SVENSKA ENGLISH
 

Koncernredovisning i Excel

 

OM KURSEN

Kursen startas med att vi går igenom några olika sätt att göra koncernredovisning allt för att du ska få en grundläggande förståelse och också instrumenten för att förklara koncernredovisning för kollegor / kunder. Dessutom kommer du att få lära dig våra bästa tips för effektiv Excel-användning för koncernredovisare.

Du kommer bli indelad i en grupp med en mix av erfarenheter för att skapa ett bra team för bästa möjliga praktiska inlärning. Målet är att du ska ha fått en verktygslåda med dig hem för att kunna lösa de problem som du kan stöta på.

Anmälda deltagare uppmanas att skicka in sina egna frågeställningar i förväg så att vi försöka täcka in även de delar som vi inte själva planerat in.

Vi kommer vara flera erfarna på plats för att säkerställa att alla deltagare är i fas under dagarna.

 

AGENDA

 • Koncernredovisningshistora
 • Metodval för koncernredovisning i Excel
 • Den praktiska delen av kursen börjar med ett förenklat exempel med ett helägt dotterbolag med två olika metoder för koncernredovisning
 • Förvärv av ett enskilt bolag med övervärden och goodwillavskrivningar
 • Utdelning och kapitaltillskott
 • Interna mellanhavanden inkl erfarenheter om vidarefakturering från koncernbolag
 • Internvinst i lager med verklighetsförankrade exempel
 • Obeskattade reserver inkl ändrade skattesatser
 • Intressebolag och kapitalandelar
 • Valutakursdifferenser teori och praktik
 • Starta helägt dotterbolag utomlands
 • Förvärv av ett enskilt utländskt bolag med övervärden och goodwillavskrivningar
 • Utdelning och kapitaltillskott med valutaproblematik
 • Differens i ingående eget kapital
 • Avstämning av eget kapital
 • Kursen avslutas med ett stort exempel som innehåller alla delar av kursinnehållet.
 • Om vi hinner med – eller som hemuppgift:
 • Step-up från intressebolag till dotterbolag
 • Avyttring av dotterbolag med koncernmässigt rearesultat
 • Minoriteter med exempel med oproportionella tillskott
 
t_education.png
 

Ordinarie pris  11 900 kr / person

Ort Stockholm

Datum Nästa tillfälle beroende på behov
(2 dagar)

ALLMÄNNA VILLKOR UTBILDNING