SVENSKA ENGLISH
 

Koncernredovisning med TGA

 

OM KURSEN

Baserat på goda förkunskaper i koncernredovisning eller Tiegos kurs Koncernredovisning i Excel så kommer kursdeltagarna att få en rejäl genomgång av Tiego Group Accounting (TGA). Kursen ger dig som är en blivande implementations-, outsourcingpartner eller är en superuser hos en slutkund bra inblick i de flesta av systemets funktioner. Då två dagar inte kommer vara tillräckligt för att träna upp färdigheterna inför en implementation får deltagande företag en egen demodatabas för access under de tre månader utan kostnad för fortsatt träning. 

Anmälda deltagare uppmanas att skicka in sina egna frågeställningar i förväg så att vi försöka täcka in även de delar som vi inte själva planerat in. 

Vi kommer vara flera erfarna på plats för att säkerställa att alla deltagare ska få personlig hjälp under dagarna.

 

AGENDA

 • Metodval för koncernredovisning: Traditionell koncernredovisning med ackumulerade värden eller koncernredovisning baserat på förändring
 • Systemuppbyggnad i TGA
 • Kontoplan samt mappning av konton & dimensioner.
 • Import av bolag via ODBC, SIE och Excel-format
 • Workflow för en rapporterade enhet
 • Förändringstyper för balanskonton
 • Interna mellanhavanden inkl erfarenheter från problem som brukar uppstå
 • Information till notförteckning enligt K3 / IFRS
 • Insamling av data för Key Performance Indicators 
 • Standardrapporter för resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys
 • Management reports via Tiego Retrieve-funktionalitet
 • Workflow för konsoliderande controller
 • Interna mellanhavanden med diff-analys och elimineringar
 • Eliminering av finansiell leasing
 • Eliminering av nedskrivning av aktier i dotterbolag
 • Eliminering av obeskattade reserver
 • Eliminering av minoritetsandelar
 • Eliminering av utdelning och kapitaltillskott
 • Workflow för förvärv av dotterbolag
 • Eliminering av förvärvsvärden
 • Avyttring av ett bolag
 • Skillnad mellan rapporter Proforma / Legal 
 • Koncernöversikter resultat, balanser och kassaflöde
 • Ett stort avslutande exempel som tar upp de flesta av de ämnen som tagits upp under kursen. 
 
tga_package.png
 

Ordinarie pris  11 900 kr / person

Ort Stockholm

Datum Nästa tillfälle beroende på behov
(2 dagar)

ALLMÄNNA VILLKOR UTBILDNING