SVENSKA ENGLISH
 

TIEGO LEASE ENGINE™

 

Tiego Lease Engine (TLE) är ett komplett system för leasing som uppfyller alla krav i enlighet med K3 och IFRS (IAS 17 och IFRS 16).

Systemet är en nyckelfärdig lösning som hanterar dels olika betalningsstrukturer, dels förändrade omständigheter. Flexibiliteten i att integrera mot avtalsdatabaser, redovisnings- och koncernredovisningsprogram förenklar processen för att hämta och administrera.

 

Systemet erbjuder exempelvis följande funktionalitet

 1.  Molnbaserat
 2.  Kompatibelt med Excel
 3. Avstämningsmöjligheter mot huvudbok med detaljerade rapporter
 4. Kan hantera stora mängder kontrakt samtidigt
 5. Stöd för användardelegering
 6. Användarvänligt gränssnitt
 7. Standardrapporter (Resultat- och Balansräkning samt Kassaflöde)
 8. Rapportgenerator
 9. Förfallostruktur på framtida betalningar
 10. Byggd på vedertagna rutiner
 11. Skapar bokföringsunderlag
 12. Skapar överskådlighet och fullständighet
 13. Hanterar kontrakt på ett konsekvent sätt

   

Förenklat processflöde i systemet
 

struktur.png