SVENSKA ENGLISH
 


UTBILDNINGAR I KONCERNRAPPORTERING

Bli certifierad efter fem dagars utbildning och ett test som kvalificerar dig / byrån till Tiego-konsult. Tiego har alltid minst två kursledare för att säkerställa möjlighet till personlig hjälp med praktiska övningsexempel.

Samtliga kurser kvalificerar deltagarna till Certifierad Tiego-konsult

 

  • Konvertering av leasingkontrakt enligt IFRS 16 med TLE

  • Koncernredovisning i Excel

  • Koncernredovisning med TGA

  • Koncernkontoplaner & Segmentredovisning

  • Koncernredovisningar


SEMINARIUM: Erfarenheter från övergången till IFRS 16 och tips inför kvartalsrapporteringen

Har du jobbat med övergången till IFRS 16 och är intresserad av att lyssna till våra erfarenheter från de implementationer vi genomfört? Vi hoppas och tror att vi har en del matnyttigt att berätta om samt gärna lyssna till erfarenheter från deltagare. De flesta av våra kunder har valt den modifierade metoden för övergång med eget kapital-effekt, men några har också valt full retroaktiv metod. Vi vet att många valt den modifierade metoden där nuvärdet av framtida betalningar tagits upp som tillgång och samma belopp som skuld.

Ort Malmö (Rest Kungliga Posten, Posthusplatsen 4)

Kurstillfälle 30 januari

Tid 15.00 - 16.30

Pris Kostnadsfritt


Konvertering av leasingkontrakt enligt ifrs 16 med TLE (tiego lease engine)

Kursdeltagarna kommer att få en rejäl genomgång av TLE (Tiego Lease Engine). Kursen ger dig som är en blivande implementations-, outsourcingpartner eller är en superuser hos en slutkund bra inblick i systemets funktioner.

Ort Stockholm

Kurstillfälle Nästa tillfälle beroende på behov (2 dagar)

Pris 11 900 kr / Person


Excel för ekonomer

Är du ekonom och arbetar regelbundet i Excel? Då är detta kursen för dig. Lär dig genvägarna och nyttja Excels fulla funktionalitet för att effektivisera ditt arbete och få mer tid över.

E-learning ingår. När du anmäler dig till kursen får du tillgång till en omfattande webbaserad utbildning. Hela det s.k. ”Excelpaketet” på www.officekurs.se ingår i 12 mån.


Ort Stockholm

Kurstillfälle 5 - 6 december
(2 dagar)

Specialpris 5 900 kr / person

KONCERNRAPPORTERING I EXCEL

Kursen startas med att vi går igenom några olika sätt att göra koncernredovisning allt för att du ska få en grundläggande förståelse och också instrumenten för att förklara koncernredovisning för kollegor / kunder. Dessutom kommer du att få lära dig våra bästa tips för effektiv Excel-användning för koncernredovisare.


Ort Stockholm

Kurstillfälle Nästa tillfälle beroende på behov (2 dagar)

Pris 11 900 kr / Person

KONCERNREDOVISNING MED TGA (TIEGO GROUP ACCOUNTING)

Baserat på goda förkunskaper i koncernredovisning eller Tiegos kurs Koncernredovisning i Excel så kommer kursdeltagarna att få en rejäl genomgång av Tiego Group Accounting (TGA). Kursen ger dig som är en blivande implementations-, outsourcingpartner eller är en superuser hos en slutkund bra inblick i de flesta av systemets funktioner.

Ort Stockholm

Kurstillfälle Nästa tillfälle beroende på behov (2 dagar)

Pris 11 900 kr / Person


KONCERNKONTOPLANER & SEGMENTREDOVISNING

Temat under Tiegos heldag om koncernkontoplaner och segmentredovisning är erfarenheter om kontoplaner för olika typer av verksamheter inkl nyttan av att använda dimensioner för tex kostnadsställen, produkter och Non-recurring poster.


Ort Stockholm

Kurstillfälle Nästa tillfälle beroende på behov
(1 dag)

Pris 5 900 kr / Person

Koncernårsredovisningar i Praktiken

På kursen om årsredovisningsarbetet har vi en kort genomgång av texterna i Årsredovisningslagen, K3 och IFRS inför att fokusera på hur några börsbolag valt att tolka och beskriva detta i sina redovisningsprinciper. Vi kommer också att gå igenom några av de stora revisionsbolagens årsredovisningsmallar för att sprida några av de kloka råd som dessa innehåller.  

Ort Stockholm

Kurstillfälle Nästa tillfälle beroende på behov
(1 dag)

Pris 5 900 kr / Person