SVENSKA ENGLISH

Partner till tiego

Tiego gör det möjligt för partners att skapa bättre koncernrapporteringslösningar, öka sina intäkterna och hitta nya kunder. Dessutom ger det de anställda möjligheter till en kompensutveckling inom ett område inom konsultation och rådgivning som gör att de växer och trivs.

Ett både grundläggande och djupt kursprogram vidareutbildar och certifierar konsulter. Detta tillsammans med marknadsföring från Tiego, teknisk och best-practice-support skapar förutsättningarna för att lyckas. Vi gör investeringar i partners så att partners vill investera i oss.


 

PARTNERKATEGORIER

Alla partners är viktiga för oss, men partners har olika målsättningar med sitt partnerskap och är därför indelade i två olika kategorier: Byråpartner och Implementationspartner. Partners kvalificeras genom utbildning och certifiering och indelas i tre kategorier baserat på omsättning och antal certifierade konsulter.


VÅRA LÖFTEN

Tiegos partnermodell grundar sig på tre löften: Ge förutsättningar, Effektiv marknadsföring och Support mot avslut. 

  • GE FÖRUTSÄTTNINGAR: Vi bygger våra partners kunskap genom utbildning och att delta som experter i implementationer och outsourcinglösningar. Certifiering säkerställer att kunskap finns hos konsulterna för att möta kundernas utmaningar.
  • EFFEKTIV MARKNADSFÖRING: Vi bygger långsiktig varumärkeskännedom genom digitala kanaler, mässor och marknadsföring mot olika kundgrupper.
  • SUPPORT MOT AVSLUT: Vi assisterar er genom att kontinuerligt vidareutveckla säljpresentationer och andra säljverktyg. 

KRAV

När du är partner kvalificerar du din firma till många förmåner och support från Tiego. Du får möjligheten att öka omsättningen, hitta nya kunder och kan skapa mycket värde till dina kunder. Partners motprestation är att investera i utbildning för sin personal och lyfta fram Tiegos produkter i sin marknadsföring. Vi är övertygande om att det är en bra affär för alla parter! 

Kraven är enkla för att säkerställa att vi tillsammans levererar hög kvalitet till kunderna: Partners måste gå Tiegos utbildningsprogram mot certifiering och därefter delta löpande i utbildningar för att vidmakthålla kompetensnivån. Byrå- och implementationspartners måste också uppfylla vissa krav på omsättning.

För mer information om Tiegos partnerprogram, kontakta oss!